Karl Henning

Højbo

24.5.22
hero-image
På den sandede jord i Jylland dyrker landmanden Karl Henning økologiske grøntsager, korn og græs på sine 30 hektar land.

Gården Højbo ligger vest for Brande og drives til daglig af Karl Henning, som dyrker jorden ud fra biodynamiske og økologiske pricipper. Den levende jord er fyldt med mikroorganismer, der giver de bedste forudsætninger for plantevæksten i jorden. Det betyder blandt andet at planternes rødder har nemmere ved at optage næringsstofferne, og så giver det planterne bedre modstandskraft mod tørkeperioder, sygdom og skadedyr. 

Højbo er Demeter-certificeret, og Karl Henning dyrker både grøntsager, korn og græs - sidstnævnte indgår i sædskiftet og er med til at opbygge og vedligeholde jordens muldlag. Græsset indgår også som foder til Højbos 18 Simmental-kvæg. 

Karl Henning har udlagt ca. 2 ha af arealet i natur og mose, som er med til at fremme biodiversiteten og den ‘vilde’ natur. 

Ud over landbrug holder Karl Henning desuden foredrag om, hvordan man fremmer den levende jord og dyrker fantastiske grøntsager gennem og biodynamisk landbrug. 

Al dyrkning af grønt og kvæg på Højbo er godkendt efter internationale standarder defineret af Demeter forbundet, og bliver kontrolleret af Dansk Demeterforbund. Kvægbesætningen og jordbruget på gården er desuden Statskontrolleret Økologisk.

KØB FRA HØJBO >

seneste nyt